0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۸
۱۱۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۶:۰۲
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۲۴
۱۲۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۶
۱۱۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۵۵
New York Knicks (Cyber)
۱۵۲
۱۰۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Miami Heat (Cyber)
۱۱۳
۸۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۰:۳۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۵۰
۱۵۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۲۳
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۰
۱۲۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۳
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۲
۱۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۴۴
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۵
۱۱۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
New York Knicks (Cyber)
۱۲۷
۱۱۸
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۲:۱۱
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۱۶
۱۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۴۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۱
۱۲۸
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
-
-
Golden State Warriors (Cyber)
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۸
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
  World NBA 2K22 3x3
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۶
۱۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۲
۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
inprogress
۰۸:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
-
-
LA Lakers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۷
۸۸
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۶۹
۷۱
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۳
۱۲۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۵
۱۲۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۵
۱۲۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۹
۹۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۶
۱۳۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۰
۱۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۳
۱۳۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۶
۱۰۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۷
۱۱۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۷
۱۰۵
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۰
۱۴۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲
۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۰۸:۵۰
  World NBA 2K21 1x1
James Harden
۱۰
۱۳
Damian Lillard
Finished
۰۸:۴۰
Luka Doncic
۹
۷
Tracy McGrady
inprogress
۰۸:۵۰
Kawhi Leonard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۰:۲۰
James Harden
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۳۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۴۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
James Harden
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
James Harden
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۳:۰۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۳:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۴:۲۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۴:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۵:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۲۰
Damian Lillard
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۳۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
James Harden
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۰۰
Kobe Bryant
۱۳
۱۰
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۱۲
۷
James Harden
Finished
۰۷:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۸:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
LeBron James
-
-
Russell Westbrook
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۰
  World NBA 2K20 Cyber League
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۶
۷۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۵۵
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۱
۷۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۷
۵۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۹
۶۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۲
۸۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۶۷
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۱
۷۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۷
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۶۹
۷۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۴
۷۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۱
۵۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۲
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۱
۶۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۵۴
۸۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۵
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۴
۶۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۰
۷۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۲
۵۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۰۸:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۲۱
۲۳
Orlando Magic (Cyber)
inprogress
۰۸:۳۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید